ziekte en plagen gazon

    

aardrupsen  

bladluizen  

emelten van de langpootmug  

fusariumkringvlekken  

hanepoot

heksenkringen  

meeldauw , echte ( witziekte)   

mieren   

mollen  

mossen ( algemeen) 

ritnaalden of koperwormen  

rooddraad - rhizoctoniarot  

rozenkevers mei- en junikevers

 engerlingen

slakken   

straatgras

veenmollen  

voetziekte of halmdoderziekte

verdroging van je graszoden na aanleg

Kroonroest

Bruine-vlekkenroest

Oranje-strepenroest

mailto:gazonland@gmail.com

 

 

Spyck terug naar vorige pagina